Online Status Kinh Doanh 1
Camera
Online Status Kinh Doanh 2
Tổng đi
Online Status Kinh Doanh 3
Bo Trộm, Bo Chy
Online Status Kinh Doanh 4
Tổng Hợp
 
Trực tuyến: 4
Tổng số truy cập: 245120
Kim Thu St LIVA
LIVA LAP CX040
Kim Thu St LIVA  - LIVA LAP CX040 - LIVA LAP CX040
Đầu thu st pht xạ sớm của hng LIVA LAP-CX040 (TURKIYE) bn knh bảo vệ 61m (CẤP III, h=5m)
Giá bán: 3,100,000 VND Xem chi tiết
LIVA LAP CX070
Kim Thu St LIVA  -  - LIVA LAP CX070
Đầu thu st pht xạ sớm của hng LIVA LAP-CX070 (TURKIYE) bn knh bảo vệ 73m (CẤP III, h=5m)
Giá bán: 3,700,000 VNĐ Xem chi tiết
LIVA LAP -BX125
Kim Thu St LIVA  - LIVA LAP -BX125 - LIVA LAP -BX125
Đầu thu st pht xạ sớm của hng LIVA LAP-BX125 (TURKIYE) bn knh bảo vệ 83m (CẤP III, h=5m)
Giá bán: 4,800,000 VNĐ Xem chi tiết
LIVA LAP BX175
Kim Thu St LIVA  - LIVA LAP BX175 - LIVA LAP BX175
Đầu thu st pht xạ sớm cũa hng LIVA LIVA LAP-BX175 (TURKIYE) bn knh bảo vệ 101m (CẤP III, h=5m)
Giá bán: 5,300,000 VNĐ Xem chi tiết
LIVA LAP AX210
Kim Thu St LIVA  - LIVA LAP AX210 - LIVA LAP AX210
Đầu thu st pht xạ sớm của hng LIVA LIVA LAP-AX210 (TURKIYE) bn knh bảo vệ 131m (CẤP III, h=5m)
Giá bán: 6,300,000 VNĐ Xem chi tiết
LIVA LAP-DX250
Kim Thu St LIVA  - LIVA LAP-DX250 - LIVA LAP-DX250
Đầu thu st pht xạ sớm của hng LIVA LIVA LAP-DX250 (TURKIYE) bn knh bảo vệ 142m (CẤP III, h=5m)
Giá bán: 7,900,000 VNĐ Xem chi tiết
LIVA LSC-LX01
Kim Thu St LIVA  - LIVA  LSC-LX01 - LIVA  LSC-LX01
Bộ đếm st LIVA ...
Giá bán: 2,700,000 VNĐ Xem chi tiết
Trang 1/1
 
Đầu ghi hnh Xplus SP-DRH16
Lin hệ
Đầu ghi hnh Xplus SP-DR08
Lin hệ
Đầu ghi hnh Xplus SP-DR04
Lin hệ
Xplus SP-CPR604
Call
Xplus SP-CFR604
Lin hệ
Camera Miracleon MIC-4960
Call
Camera LG L2304-DP
Lin hệ
Camera MIRACLEON MVD-4930
Call
Camera MIRACLEON MFD- 3930
Call
Camera MIRACLEON MDC-5900
Call
Camera PANASONIC WV-CP300/ WV-CP304
Call
Camera LG LCD5100
Lin hệ
Camera LG LCB5300
Lin hệ
Camera LG L330-BP
Lin hệ
Camera PANASONIC WV-CF344
Call
FOREND PETEX-M
442 USD
 
 
Đầu ghi hnh Xplus SP-DRH16
Lin hệ
Đầu ghi hnh Xplus SP-DR08
Lin hệ
Đầu ghi hnh Xplus SP-DR04
Lin hệ
Xplus SP-CPR604
Call
Xplus SP-CFR604
Lin hệ
Camera Miracleon MIC-4960
Call
Đầu ghi hnh LG LRD-5160N
Lin hệ
Camera MIRACLEON MVD-6930
Call
Camera MIRACLEON MVD-4930
Call
Camera MIRACLEON MFD- 3930
Call
Camera MIRACLEON MDC-5900
Call
Camera PANASONIC WV-CP300/ WV-CP304
Call
Đầu ghi LG LE2104
Lin hệ
Camera LG L5213-BP
Lin hệ
Camera LG L330-BP
Lin hệ
Đầu ghi DVR AVTECH AVC798ZB
Camera AVTECH KPC148ZEP
Camera AVTECH KPC133ZEP
Đầu ghi PANASONIC WJ-HD716
Lin hệ
Camera PANASONIC WV-CF344
Call
Panasonic KX-TES 824 ( 3 vo, 8 ra)
195 USD

CNG TY TNHH TM-KT TY HẢI

Địa chỉ: 125/75 Đường D1, P.25, Q. Bnh Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 08.3512 6038 3512 6039 3512 6045    Fax: 08.3512 6046
Email: info@tayhai.com       Website: http://www.tayhai.com